BOEK

FLAPTEKST

Schaak en Go behoren tot de canon van de abstracte tweepersoonspellen. Ook in een gedigitaliseerde wereld houden zij stand. Maar recent uitgegeven abstracte spellen krijgen het steeds moeilijker in een maatschappelijk klimaat waar vrijetijdsbeleving is verworden tot een industrie met snel wisselende, op spektakel gerichte en vooral hapklare activiteiten.

In het boek ‘De Juiste Zet’ beschrijft Kris Burm met een bevlogen en niet zelden humoristische pen de zieltogende toestand waarin het abstracte spel verkeert. Hij gaat terug tot de oudheid en weidt uit over denkspellen als onderdeel van het cultureel erfgoed. Op basis van parallellen met de wetenschap motiveert hij waarom ze tevens als een universeel en tijdloos fenomeen erkend moeten worden — en waarom een spel als Go een wereldwonder is.

Met zijn ervaring en palmares is Kris Burm uitstekend geplaatst om het spel- en speelgoedmilieu vanuit een andere hoek te duiden. Ondanks de malaise die hij constateert, ziet hij ook opportuniteiten, meer bepaald in de relatie tussen het abstracte spel en verschillende kunstvormen. Hij ontrafelt de liaison tussen beide op een gepassioneerde, eigenzinnige manier en reikt de lezer alvast één zekerheid aan: in het abstracte spel is waarachtige schoonheid te vinden, in al haar betekenissen. Of zoals hij goed op dreef gekomen wel eens beweert: ‘Indien onze beschaving gezien kan worden als een piramidale structuur, dan bevinden abstracte spellen zich helemaal op het topje ervan.’

— Frank Jaspers

TITELGEGEVENS

De Juiste Zet
— Over de horizon van het heelal en het abstracte spel als kunst
© 2014 Kris Burm
Uitgegeven door Don & Co
Omslag: Hans Bloemmen
Opmaak: www.intertext.be
ISBN: 978 90 90282 49 7
Uitvoering: paperback — 224 blz.
Prijs: € 19,95 (+ eventuele verzendkosten)